Pārdomas2022-07-27T12:15:30+00:00
2001, 2024

Par Bībeles teksta revīziju

20 janvāris, 2024|

Kad pirms ilgāka laika uzzināju par LBB izveidotu komisiju 2012. gadā izdotā Bībeles tulkojuma teksta revīzijai, es patiesi nopriecājos. Cerēju, ka mēs atgriezīsimies pie iepriekšējos tulkojumos ierastās prakses un personu un piederības vietniekvārdus, kas attiecināti uz Trīsvienības personām (Dievs, Jēzus Kristus, Svētais Gars), atkal rakstīsim ar lielo sākumburtu. Manuprāt, tas padarītu tekstu skaidrāku un labāk [...]

1512, 2023

Politika, pārliecība, pienākums

15 decembris, 2023|

Pašlaik valstī notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimā pieņemtā un Valsts prezidenta uz diviem mēnešiem apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu. Šis likums paredz ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerību, kas degradē laulību un dabisko ģimenes struktūru. Šajā sakarībā ir dzirdami pārmetumi baznīcai, ka tā “netur muti” un nestāv klusu. Kādā Latvijas Radio [...]

1212, 2023

Gudra Kristus gaidīšana

12 decembris, 2023|

Ef 5,15-17: “Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.”                 Mēs atkal tuvojamies Ziemassvētkiem, kad atcerēsimies un svinēsim mūsu Kunga Jēzus piedzimšanu. Šie svētki daudziem ir īpaši mīļi un sirdi [...]

2609, 2023

Kristīgās vērtības un Kristus

26 septembris, 2023|

Pirmajā brīdī šķiet, ka šeit tiek salīdzinātas divas identiskas vērtības. Un tomēr tā nav. Šāds virsraksts mudina mūs domāt par svarīgo un mazāk svarīgāko, par galveno un pakārtoto, citiem vārdiem sakot, par īstajām vērtībām.  Vai tu proti atšķirt vērtīgo no nevērtīgā? Tas būs atkarīgs no tā, pēc kādiem kritērijiem mēs izdarīsim savu izvēli. Rudens ražai [...]

605, 2023

Eksāmeni un špikeri

6 maijs, 2023|

Pavasaris vienmēr nes līdzi sev divas lietas: tas ir eksāmenu laiks un mēs svinam Svētā Gara izliešanās svētkus. Jūs jautāsiet, kas gan kopējs eksāmeniem ar Svēto Garu? Pacietieties mazliet! Sāksim ar eksāmeniem. Droši vien nav tādu, kas savā mūžā nebūtu likuši nevienu eksāmenu. Varbūt tikai tie paši mazākie. Daudzi saka, ka eksāmenu likšana neesot tā [...]

3103, 2023

Vērtības un štrunti

31 marts, 2023|

Pārāk  daudz mēs savu laiku un sirdi piesaistām pie sīkumiem. Pie štruntiem, kā mēs teicām manas bērnības laikā. Es nezinu, no kurienes tādu vārdu bijām saklausījuši, bet, manuprāt, šis žargonvārds labi izsaka lietas būtību – sīkums, nevērtīga lieta, krāms. Mēs nodarbojamies ar nevērtīgiem sīkumiem. Daudz laika aizvadām bezmērķīgi, bez īsta satura.  Ir, protams, arī tādi [...]

203, 2023

Uzmanies no viltojumiem!

2 marts, 2023|

1. Man jums jāsaka uzreiz: “Pasaule ir pilna ar viltojumiem.” Atceros, ka jau sen atpakaļ kāds paziņa atveda mums no ārzemēm kā dāvanu mazu flakonu toreiz ļoti “krutas” pārtikas esences. Iekšā bija ūdens! Viltojums. Vai jūs kādreiz esat turējuši rokā viltotu naudu? 2020. gadā no apgrozības tika izņemtas aptuveni 460 000 viltotas eiro banknotes. Tas [...]

2701, 2023

Svētums un bijība

27 janvāris, 2023|

  Vai tev ir kādas autoritātes? Cilvēki, kurus tu cieni, kuru viedoklī vēlies ieklausīties un domas uzzināt? Kuru nopelnu, zināšanu, morālās stājas vai dzīves pieredzes priekšā tu godbijībā noliec savu galvu, gribētu viņam līdzināties un kaut ko no viņa mācīties. Pret kuriem tu izturies ar pietāti, nevis tāpēc, ka to prasa tā brīža etiķete (piem., [...]

1812, 2022

Vai eņģeļi dziedāja pareizo dziesmu?

18 decembris, 2022|

Mēs esam atkal sagaidījuši Ziemassvētkus, kas nāk ar savām tradīcijām un īpašu noskaņu, ar atmiņām un nostaļģiju. Klausāmies tos pašus vecos stāstus, dziedam vecās jau gadu desmitiem dzirdētās dziesmas. Gādājam dāvanas, dekorējam eglīti, domājam, ko likt svētku galdā – viss kā jau katru gadu. Vai mūs nav pārņēmusi kāda Ziemassvētku anestēzija, nejūtība pret šo vēsti? [...]

1604, 2022

Patiesības un dzīvības ceļš

16 aprīlis, 2022|

Jņ 14,6: Jēzus saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.” Jņ 11,25:  Jēzus viņai sacīja: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Tad, kad Jēzus saka šos vārdus, Viņa dzīves noslēgums ir jau pavisam tuvu. Tuvojas tā stunda, kad, cilvēciski skatoties, tālāk nav redzams nekāds ceļš. Viss šeit beidzas. Vēl tikai pēdējais gājiens, kas ved uz nāvi [...]

Go to Top