Izglītība
 • 1998–2003 Tartu universitāte (Igaunija) sadarbībā ar LU un Minsteres universitāti (Vācija); Teoloģijas doktors
 • 1993–1996 Latvijas Universitāte; Teoloģijas maģistrs
 • 1990–1993 Vupertāles teoloģiskais seminārs (Vācija); Teoloģijas bakalaurs
 • 1992–1993 Vupertāles teoloģiskā augstskola (Vācija); Teoloģijas studijas
 • 1970–1977 Rīgas Politehniskais institūts (tag. Rīgas Tehniskā universitāte); inženieris – elektromehāniķis
 • 1997 Floridas EDMI institūts (ASV), Sertifikāts mārketingā.
Vairāk nekā 300 publikāciju Latvijas, ASV, Brazīlijas, Čehijas un Vācijas izdevumos. Daļa publikāciju:
 • Hiršs, I., Jubilejas gada piezīmes. Rīga 2022.
 • Hiršs, I., Uzvarētāja ceļš. Rīga 2021.
 • Hiršs, I., Dieva Dēls cilvēku rokās. Rīga 2020.
 • Hiršs, I., Māls veidotāja rokās. Rīga 2019.
 • LKrA Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 137.-152. lpp.    Reliģiski zinātnisks žurnāls Terra Mariana (Journal of Theology, Philosophy and Religious Sciences) 2010, Nr. 2 (43) – 61.–67. lpp. Laterāna Pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākās reliģijas zinātņu institūta izdevums.
 • Journal of European Baptist Studies, Vol. II, No. 2, 2002, p. 23–28.
 • Rakstu krājums Facta et verba. KVK 2009., 2010., 2012.
 • Žurn. „Ceļš”; teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums, Nr. 54, 2002, 155–168. lpp.
 • Bībele: raksti, teksts, kultūrvide. 3. laidiens. Latvijas Bībeles biedrība 2005, 7–20. lpp.
 • Izdevuma „Latvijas enciklopēdija” (Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība 2002–2009) I–V sējuma sadaļas „Reliģija un filozofija” konsultants; 98 šķirkļu autors (4. sēj., 2007; 5. sēj., 2009).
 • Sarakstījis 15 grāmatas – sk. GRĀMATAS.
Darbība pašlaik
 • Latvijas Kristīgās akadēmijas profesors Bībeles teoloģijā (no 2006);
 • Kristīgās Vadības koledžas docents, zinātniskā darba vadītājs (2005-2016);
 • Baltijas Pastorālā institūta pasniedzējs (no 2008);
 • LBDS mācītājs (no 1991);
 • LBDS padomes loceklis (no 2012-2022);
 • LBDS padomes Goda loceklis (no 2022);
 • LBDS bīskapa Teoloģijas komisijas vadītājs (no 2011);
 • LBDS Ordinācijas komisijas vadītājs (no 2011).
Apbalvojumi
 • LR Atzinības krusta ordenis (2019)
 • LBDS apbalvojums pateicībā par mūža ieguldījumu (2019)
 • LBDS padomes Goda loceklis (no 2022)