Meita Sigita (1971) – redaktore. Beigusi LBDS Teoloģijas semināra Reliģijas pedagoģijas nodaļu (1995), LU Pedagoģijas fakultāti (1996) un Filoloģijas fakultātes maģistratūru (1999). Kopš 1995. gada ir korektore, literārā redaktore un redaktore vairākās Latvijas izdevniecībās. „Latvijas enciklopēdijas” (I–V sēj., Rīga 2002–2009) zinātnes un izglītības nodaļas redaktore (2001—2005), no IV sēj. – galvenā redaktore (2006–2009).

Latviešu valodas pasniedzēja LBDS Teoloģijas seminārā (1997—2001) un Kristīgās Vadības koledžā (no 2013). Piedalījusies bērnu grāmatas „Mūsu Tēvs” (1997) un kalendāru „Cauri 12 mēnešiem” (1997, 1998) sastādīšanā. Viņa ir visu manu izdoto grāmatu un publicēto rakstu korektore un literārā redaktore.

2007. gadā Sigita apprecas ar Andi Kiršteinu. Viņu laulībā 2009. gadā piedzimst meita Undīne.