Ps 103,17: “Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas.”

 

Kungs, palīdzi man atšķirt labo no ļaunā, patiesību no meliem un dievišķo no cilvēcīgā!     

Ilmārs Hiršs

Laikā, kad arvien lielāku nozīmi iegūst komunikācija un ātra informācijas ieguves, glabāšanas un izplatīšanas iespēja, beidzot arī es esmu saņēmies un izveidojis savu interneta mājas lapu. Paldies manam bijušajam studentam un draugam Sandrim Skaidrajam, kurš mani uz to iedrošināja un paveica arī visu tehnisko darbu. Divas vēlmes mani pamudināja spert šo soli:

  • pastāstīt vairāk par sevi;
  • dalīties ar sava garā mūžā laikā sakrātajām zināšanām un pieredzi cerībā, ka kāds varbūt tajās atradīs kaut ko savam darbam un kalpošanai noderīgu.

Iespēju robežās regulāri strādāšu pie materiālu papildināšanas un atjaunošanas. Būšu priecīgs saņemt jūsu vērtējumus un ieteikumus.

Paldies, ka esat šajā lapā ieskatījušies. Gribu censties, lai arī turpmāk jūs to darītu regulāri un ar prieku.

Jūsu Ilmārs Hiršs