Ilmārs Hiršs

Laikā, kad arvien lielāku nozīmi iegūst komunikācija un ātra informācijas ieguves, glabāšanas un izplatīšanas iespēja, beidzot arī es esmu saņēmies un izveidojis savu interneta mājas lapu. Paldies manam bijušajam studentam un draugam Sandrim Skaidrajam, kurš mani uz to iedrošināja un paveica arī visu tehnisko darbu. Divas vēlmes mani pamudināja spert šo soli:

 • pastāstīt vairāk par sevi;
 • dalīties ar sava garā mūžā laikā sakrātajām zināšanām un pieredzi cerībā, ka kāds varbūt tajās atradīs kaut ko savam darbam un kalpošanai noderīgu.

Iespēju robežās regulāri strādāšu pie materiālu papildināšanas un atjaunošanas. Būšu priecīgs saņemt jūsu vērtējumus un ieteikumus.

Paldies, ka esat šajā lapā ieskatījušies. Gribu censties, lai arī turpmāk jūs to darītu regulāri un ar prieku.

Jņ 11,25: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.”

Jņ 14,1: “Ticiet Dievam un ticiet Man.”

Jauku un krāsainu vasaru!

Izglītība
 • 1998–2003 Tartu universitāte (Igaunija) sadarbībā ar LU un Minsteres universitāti (Vācija); Teoloģijas doktors
 • 1993–1996 Latvijas Universitāte; Teoloģijas maģistrs
 • 1990–1993 Vupertāles teoloģiskais seminārs (Vācija); Teoloģijas bakalaurs
 • 1992–1993 Vupertāles teoloģiskā augstskola (Vācija); Teoloģijas studijas
 • 1970–1977 Rīgas Politehniskais institūts (tag. Rīgas Tehniskā universitāte); inženieris – elektromehāniķis
 • 1997 Floridas EDMI institūts (ASV), Sertifikāts mārketingā.
Vairāk nekā 300 publikāciju Latvijas, ASV, Brazīlijas, Čehijas un Vācijas izdevumos. Daļa publikāciju:
 • Hiršs, I., Uzvarētāja ceļš. Rīga 2021.
 • Hiršs, I., Dieva Dēls cilvēku rokās. Rīga 2020.
 • Hiršs, I., Māls veidotāja rokās. Rīga 2019.
 • LKrA Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 137.-152. lpp.    Reliģiski zinātnisks žurnāls Terra Mariana (Journal of Theology, Philosophy and Religious Sciences) 2010, Nr. 2 (43) – 61.–67. lpp. Laterāna Pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākās reliģijas zinātņu institūta izdevums.
 • Journal of European Baptist Studies, Vol. II, No. 2, 2002, p. 23–28.
 • Rakstu krājums Facta et verba. KVK 2009., 2010., 2012.
 • Žurn. „Ceļš”; teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums, Nr. 54, 2002, 155–168. lpp.
 • Bībele: raksti, teksts, kultūrvide. 3. laidiens. Latvijas Bībeles biedrība 2005, 7–20. lpp.
 • Izdevuma „Latvijas enciklopēdija” (Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība 2002–2009) I–V sējuma sadaļas „Reliģija un filozofija” konsultants; 98 šķirkļu autors (4. sēj., 2007; 5. sēj., 2009).
 • Sarakstījis 14 grāmatas – sk. GRĀMATAS.
Darbība pašlaik
 • Latvijas Kristīgās akadēmijas profesors Bībeles teoloģijā (no 2006);
 • Kristīgās Vadības koledžas docents, zinātniskā darba vadītājs (2005-2016);
 • Baltijas Pastorālā institūta pasniedzējs (no 2008);
 • LBDS mācītājs (no 1991);
 • LBDS Padomes loceklis (no 2012);
 • LBDS Garīdznieku brālības kolēģijas loceklis (no 2011);
 • LBDS bīskapa Teoloģijas komisijas vadītājs (no 2011).
Apbalvojumi
 • Atzinības krusta ordenis (2019)
 • LBDS apbalvojums pateicībā par mūža ieguldījumu (2019)