LBDS ģenerālsekretārs

Biju pirmais un pagaidām vienīgais Latvijas baptistu kopdarba ģenerālsekretārs (1993–2002). Saimnieciskajā ziņā galvenie uzdevumi tajā laikā bija saistīti ar padomju okupācijas gados atņemto īpašumu atgūšanu un atjaunošanu. To vidū ir tādi objekti kā Savienības nams Lāčplēša ielā 37 (padomju laikā: Jaunatnes teātris), Pestīšanas templis Lāčplēša 117 (padomju laikā: LU sporta zāle), Garīgā semināra ēka Vīlandes ielā 9 un daudzi citi.

Otrs nozīmīgs darba virziens bija ārzemju kontaktu, t.sk. humānās palīdzības darba, veidošana un jauno izaicinājumu un iespēju izmantošana garīgā darba organizēšanā.

TS direktors

Pēc LBDS padomes aicinājuma organizēju baptistu pirmskara Garīgā semināra (1922–1933 un 1937–1940) atjaunošanu ar nosaukumu Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģijas seminārs (no 2006: Kristīgās Vadības koledža). Biju tā direktors (1990–2006) un saimnieciskais vadītājs. Šajā laikā dažādās nodaļās semināru absolvējuši vairāk nekā 100 audzēkņu. Vairāk nekā 20 no viņiem joprojām ir baptistu draudžu garīdznieki.