Rīgas Mateja baptistu draudzē iepazinu un 1967. gadā apprecējos ar Ausmu (dz. Kalniņa), kura vairāk nekā 25 gadus bija mans uzticams palīgs. 1971. gadā mūsu ģimenē piedzima meita Sigita.

Dzīvesbiedres Ausmas nāve 1994. gadā man bija smags trieciens. Jau domāju par visu savu garīgā darba pienākumu atstāšanu, taču Dievs bija lēmis savādāk. Par manu dzīvesbiedri kļūst Rīgas Mateja draudzes locekle ārste nefroloģe Dzintra Krugale, kura visos turpmākajos gados ir bijusi nenovērtējams atbalsts manai fiziskajai un garīgajai dzīvei, palīgs un visu darbu pirmā vērtētāja.