Rīgas Politehniskā institūta ārštata pasniedzējs (1983–1988);

Rīgas Industriālā politehnikuma ārštata pasniedzējs (1986–1988);

LBDS Sludināšanas lekciju pasniedzējs, mācību daļas vadītājs (1984–1990);

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes pasniedzējs (2001., 2002., 2004);

Kristīgās Vadības koledžas docents, zinātniskā darba vadītājs (no 2005);

Latvijas Kristīgās akadēmijas profesors Bībeles teoloģijā (no 2006);

Baltijas Pastorālā institūta pasniedzējs (no 2008);

Minsteres universitāte (Vācija), viesdocents (2001). Nolasījis vairāk nekā 100 lekciju un referātu Latvijas Baptistu draudžu savienības kursos un citās sanāksmēs, kā arī teoloģiskās un zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.