Project Description

Ilmārs Hiršs, Uzvarētāja ceļš. Pārdomas par garīgo pieaugšanu. – Rīga: SIA Libri Style, 2021 – 415 lpp. ISBN 978–9934–8653–5–0

Autors turpina grāmatā Dieva Dēls cilvēku rokās iesāktās pārdomas par mūsdienu kristietības jautājumiem, pievēršoties kristieša garīgajai pieaugšanai. Kristietība pēc savas būtības nav sastingušu dogmu mācība, bet nepārtraukts garīgās dzīves dinamiskas attīstības un pilnveidošanās ceļš, svēttapšanas un uzvarētāja ceļš, kas pakāpeniski ved cilvēku tuvāk Dievam. Grāmata var tikt izmantota kā palīglīdzeklis kristieša pieaugšanas ceļā. Grāmatas centrālo daļu veido nodaļa Dieva skolā, kurā apskatīti 30 atsevišķi pieaugšanas aspekti, kas ļauj šo nodaļu izmantot nesteidzīgām pārdomām un studijām viena mēneša garumā.

Grāmatu var iegādāties kristīgās literatūras veikalā “Amnis” Rīgā, Lāčplēša ielā 37, kā arī piesakoties pie autora vai savā draudzē.