Ilmārs Hiršs, Tajā naktī. Svētā Vakarēdiena vēsturiskie un teoloģiskie aspekti. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2012 (1.izd.); 2013 (2.izd.) – 260 lpp. ISBN: 978-9934-8095-1-4.

Grāmata “Tajā naktī” ir sistemātisks pētījums par Svētā Vakarēdiena attīstību, vēsturi un izpratni Bībeles un kristīgās baznīcas skatījumā. Tā palīdz iepazīt Svētā Vakarēdiena priekšvēsturi jūdaismā, aplūko dažādas tradīcijas, rosina uz pārdomām par Svētā Vakarēdiena būtību un nozīmi un dod iespēju iepazīt gan kopīgo, gan atšķirīgo Svētā Vakarēdiena svinēšanā dažādās kristīgās tradīcijās. Grāmata ir pirmais darbs latviešu valodā, kas Svētā Vakarēdiena sakramentu apskata no vēsturiskā, dogmatiskā, pastorālā un garīgā aspekta.