Project Description

Ilmārs Hiršs, Jaunās Derības grieķu – latviešu valodas vārdnīca (4500 šķirkļu). – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2006 (1.izd.); 2013 (2.izd.). – 186 lpp. ISBN: 978-9984-39-182-3.

Vārdnīcā apkopoti vairāk nekā 4500 vārdu, tai skaitā visi, kas Jaunajā Derībā sastopami divas reizes un vairāk. Tā domāta teoloģijas studentiem, bakalauriem, maģistriem, praktizējošiem garīdzniekiem, katram, kas studē vai savā darbā lieto Jaunās Derības tekstu, vai interesējas par to.