Ilmārs Hiršs, Debesis ir visur. Referāti un publikācijas (I.Hiršs). – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2012. – 352 lpp. ISBN: 978-9934-8095-4-5.

Grāmatā “Debesis ir visur” apkopota neliela daļa no gandrīz 30 gadu laikā tapušajiem referātiem un publikācijām. Tajā ir ievietoti arī daži sākuma perioda darbi, kas ir rediģēti tikai literāri un dažviet  pielikta bibliogrāfija un atsauces, lai lasītājs varētu labāk saprast uzrakstīto tekstu, bet nav pārstrādāti pēc autora tagadējās teoloģiskās izpratnes.

Saturs:

 1. DOMAS UN ATZIŅAS
  Bībele un materiālo vērtību pārvaldīšana
  Sargi ganāmo pulku!
  Topiet nemainīgi Jēzū Kristu!
  ”Otrā elpa” teoloģijā
  Mīliet cits citu!
  Vidusceļš
  Garīgais alpīnisms
  Pārdomas par kristietības robežām
  Pauze – klusais laiks ar Dievu
  Liecināšana
  Zīmes un brīnumi
  Svētdienskolas skolotāja darbs ar sevi un atbildība
  Kas ir kalpošana?
  Upuri Vecajā un Jaunajā Derībā
  Kristocentrisks
 2. LAIKI UN CILVĒKI
  Sludināšanas lekciju direktora amatā
  Ticības apliecību izveidošanās un attīstība
  Dieva tandēms
  Viena lappuse Savienības nama vēsturē
  Par Savienības nama atgūšanu
  Vladimirs Molčānovs
  Pārdomas par Latvijas baptistu draudžu darbu pārmaiņu laikos
  Eksistenciālisma  izpausmes Sērena Kirkegora  teoloģiskajos uzskatos
  Islāms un Jēzus
  Budisms un Jēzus
 3. TEOLOĢIJA UN PRAKSE
  Teoloģijas integratīvais uzdevums un loma zinātņu kopumā un sabiedrības dzīvē
  Draudze kā priesterība Pētera 1. vēstulē
  Bēgšana no pasaules vai atbildība par pasauli
  Kristiešu sociālpolitiskā atbildība Jaunās Derības skatījumā
  Pirmkristiešu draudzes identitātes meklējumu atspoguļojums Pētera 1. vēstulē