Sundars Singhs. Apustulis ar asiņainām kājām

No vecās drukas pārrakstījis un sakārtojis Kaspars Bērziņš.
Sadhu Sundars Singhs (1889–1929) ir viens no 20. gs. lielākajiem un iespaidīgākajiem indiešu kristiešiem un misionāriem, kas ar savu dzīvu un sludināšanu pierādīja, ka kristietībai ir vieta arī indiešu kultūrā. Dzīvojis ļoti askētiski. Par savu dzīves uzdevumu uzskatījis iet no ciema uz ciemu un sludināt vēsti par Jēzu Kristu. Savu sludināšanu Sadhu Sundars Singhs (sadhu – sanskr. „svētais” – indiešu goda tituls) balstīja indiešu kultūrvidē un savas tautas tradīcijās. Tieši caur to viņš aizsniedza savas tautas vienkāršos ļaudis. Ne visur viņu kā svešas reliģijas sludinātāju uzņēma draudzīgi. Vairākas reizes bijusi apdraudēta viņa dzīvība. Kaut arī labi iepazinis Rietumu civilizāciju, viņš kritizēja Rietumu materiālismu un garīguma trūkumu, atsacījās no Rietumu psiholoģijas ietekmes un sludināja kristietību savas tautas tradīciju ietvaros. Sundars Singhs ir daudz ceļojis pa Indiju un Ceilonu. Apmeklējis Malaiziju, Japānu, Ķīnu, Rietumeiropu, Austrāliju un Izraēlu. Tomēr viņa īstais darba lauks, kur viņš atkal un atkal atgriezās, bija Himalaji. Pēdējo reizi viņš redzēts dzīvs 1929. gadā pirms sava kārtējā ceļojuma uz Himalajiem. Par viņa tālāko likteni nekas nav zināms. Vairākas meklēšanas ekspedīcijas nedeva pozitīvus rezultātus. Uzskata, ka Sundars Singhs ir ticis nogalināts vai arī miris no holēras. Šī nelielā grāmatiņa palīdzēs mazliet vairāk uzzināt par ievērojamā indiešu kristieša Sadhu Sundara Singha dzīvi.

Bībeles Dieva reliģija divdesmitā gadu simteņa gaismā.

Pēteris Lauberts. No vecās drukas pārrakstījis un sakārtojis Kaspars Bērziņš.

Dieva roka manā dzīvē

Pēteris Lauberts. No vecās drukas pārrakstījis un sakārtojis Kaspars Bērziņš

Latvijas baptistu baznīcas darbība no 1944. līdz 1990. gadam

Ainars Baštiks (publicēts ar autora atļauju)

Mūsu kori un dziesmas (Latvijas baptistu draudžu koru vēstures materiālu krājums)

Sastādījis J. Kronlins. No vecās drukas pārrakstījis un sakārtojis Kaspars Bērziņš.

Atskats. Redzēju un dzirdēju

Andrejs Ceruks

Rakstu krājums „Uz augšu”

no vecās drukas pārrakstījis un sakārtojis Kaspars Bērziņš