Published On: 21 maijs, 2021

Ef 5,18: „Topiet Gara pilni!”
 Vasarassvētki – pirmā grandiozā Svētā Gara manifestācija šajā pasaulē. Mums elpa aizraujas, kad mēs lasām un acu priekšā it kā redzam šo notikumu. Uguns mēles, rūkoņa, svešas valodas. Un tās pašas dienas vakarā vēl milzīgs pulks pievienojas Kristus mācekļu pulkam. Emocionāla un ļoti pacilājoša diena! Un mums šķiet, ka tā jābūt vienmēr, kad mēs sastopamies ar Svētā Gara darbību.
Tad kāpēc mūsu garīgās dzīves ir tik nīkuļojošas, kāpēc nav spēka uzvarēt grēku, kāpēc mēs runājam par iesakņošanos Kristū, bet kļūstam arvien stiprāk saistīti ar pasauli, kāpēc mūsu praktiskajās dzīvēs ir tik maz redzams Kristus tēls? Atbilde var būt tikai viena:  mums trūkst Svētā Gara spēka. Mēs daudz par Svēto Garu runājam, mūsu garīgajā terminoloģijā Viņam ir ļoti nozīmīga vieta, taču praktiskajā ikdienas dzīvē, diemžēl, Gara spēks nav samanāms. Bet Svētā Gara galvenā darbības sfēra ir kristieša dzīves prakse nevis teorija vai emocijas.
Apustulis Pāvils saka: “Topiet Gara pilni!” Tas ir vārds arī mums katram. Ar ko mēs esam piepildīti? Kāpēc Svētā Gara spēks tik vāji izpaužas mūsu dzīvēs? Tāpēc, ka mēs esam piepildījuši sevi ar kaut ko citu. Esam ielaiduši sevī laikmeta garu, un tas ir nomācis Dieva darbību mūsos.
Mums ir jātiecas pēc Svētā Gara pilnuma, nepārtraukti ir jāatbrīvojas no visa tā liekā, ko savās sirdīs esam ielaiduši. Arvien lielāku vietu Kristum, lai Viņa Gars varētu mūsos darboties. Svētais Gars ir kristīgās dzīves spēks un norma. Svētais Gars ir ticības Gars (2Kor 4,13). Viņš nodrošina Kristus mācekļiem spēkpilnu ticības dzīvi. Tā nav atziņa, ne arī ekstāze, – praktiskā dzīve ir tā arēna, kurā izsakās Svētā Gara darbs. Mēs teiktu, ka tas ir Svētā Gara auglis. Es varētu nosaukt divas pavisam taustāmas pazīmes.
1. Vai tu mīli citus kristiešus? Jaunajā Derībā līdzās mīlestībai uz Dievu īpaši tiek uzsvērts šis virziens – māsas un brāļi Kristu. Vai tu mīli citus kristiešus? Tos, kas savādāk domā, kuri savādāk izturas, kuri vēl varbūt cīnās un nevar tikt galā ar savām miesas iegribām. Kuri svētdienā tev apsēžas blakus, bet viņu lietotās smaržas nav tavas mīļākās. Vai tu viņus mīli? Mīlestība uz citiem kristiešiem nav otršķirīga lietā. Tā ir mūsu Kunga pavēle:
„Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu.” (Jņ 15,17)
„No tā visi pazīst, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jņ 13,35)
2. Vai grēks tev ir pretīgs? Svētais Gars necieš nekādus kompromisus ar grēku. Ja tu nevari saskatīt sevī grēku, tad tu esi apspiedis Svētā Gara darbību.  Patiess Vasarsvētku piedzīvojums, patiess Svētā Gara piepildījums ved pie grēka ieraudzīšanas un cīņas pret to.
„Topiet Gara pilni” – kā lai es to izdaru? Es jau gribētu, bet man neizdodas, man nav spēka. Tad man ir jānorāda, ka precīzāks šo Pāvila vārdu tulkojums ir: ļaujiet sevi piepildīt. Dievs pats grib to darīt. Tu tikai nedrīksti pretoties Viņam. No visas sirds lūdz Viņu palīgā un tad viss notiks. Tikmēr, kamēr mēs esam lieli un stipri savā garā, Svētā Gars tikai noskatās mūsu izmisīgajos centienos. Panākumu atslēga ir pazemošanās Viņa priekšā. Svētais Gars nav no brutālajiem, vardarbīgajiem gariem, kas pats ar varu ielaužas tavā dzīvē. Viņš gaida, lai tu Viņu pieņem, lai tu Viņu aicini un ļauj Viņam darboties.
Ļausim Vasarsvētku uguns liesmām no jauna aizdedzināt mūs!

Jūsu
māc. Ilmārs Hiršs
2021. gada Vasarsvētkos.