Published On: 16 maijs, 2024

Atmiņa ir viena neizprotama lieta. Neviens nav tā īsti izpētījis, kas tie ir par procesiem, kas notiek smadzenēs, kur glabājas agrāk saņemta informācija, konkrēti pagātnes priekšstati, iespaidi, pārdzīvojumi u. tml. Mēs sakām: “Man uzpeldēja atmiņā.” Kāpēc tagad un tieši tas? Dažreiz tās ir tālās bērnības atmiņas, bet citreiz nevaram atcerēties pat to, ko darījām vakar. Reizēm gadās, ka runājam un pēkšņi aizmirstam, ko īsti gribējām pateikt.

Kā ir ar jūsu atmiņu? Aizmiršanai var būt ļoti bēdīgas sekas. Ja, piemēram, ejot projām no mājām, aizmirstam aizgriezt ūdens krānu, izslēgt gāzes plīti vai aizslēgt durvis.

Kaut ko jau paši varam darīt atmiņas uzlabošanai. Speciālisti iesaka zāles, vitamīnus, miegu, svaigu gaisu, prāta treniņus un citas lietas.

Bet varbūt vaina ir tajā, ka mēs pavirši esam mācījušies. Atcerēties jau var tikai to, ko esam zinājuši.
Krāsim pareizās, vērtīgās zināšanas! Nepiesārņosim savu „cieto disku“ ar nevajadzīgām sēnalām!

Varbūt neesam praktizējuši savas zināšanas. Atkārtošana ir zināšanu māte. Tas, ko nelietojam, ātri aizmirstas. Vai mēs vēl atceramies, teiksim, trešo Ņūtona likumu?

Un tomēr ar visu to mūsu fiziskais ķermenis nolietojas un ir labi, ja ir kāds „piebikstītājs“, kas mums nepieciešamo atgādina. Kādreiz iesēja mezglu kabatas lakatā vai apsēja ap roku. Tagad palīdz līmlapiņas uz ledusskapja, spoguļa vai citur un atgādinājumi mobilajā telefonā.
Mezgls, līmlapiņa, atgādinājums telefonā – lai atcerētos un neaizmirstu.

Garīgajā dzīvē laba atmiņa ir vēl svarīgāka. Ja mēs aizmirstam to, ko Dievs mums ir teicis, neievērojam Viņa likumus, atkāpjamies no Viņa iedibinātajām vērtībām, tad ātri nonāksim bīstamajā zonā. Dievs vēlas mums palīdzēt, lai tas nenotiktu. Viņš mezgla, līmlapiņas vai telefona vietā sūta  mums daudz spēcīgāku Atgādinātāju. Tas ir Svētais Gars mūsos.

Domājot par Svēto Garu, mēs vispirms apstājamies pie tām brīnumainajām pārdabiskajām parādībām: rūkoņa, vējš, uguns mēles, bet galvenokārt jau pie runāšanas valodās. Bet Jēzus saka, ka Svētais Gars mācīs un atgādinās Viņa mācekļiem visu, ko Viņš jau ir sacījis. (Jņ 14,26) Jā, Svētais Gars ir Spēks, Aizstāvis, Mierinātājs, Iepriecinātājs utt. Bet viena no Viņa funkcijām ir atgādināt par Jēzu.

Svētais Gars nerada kaut ko jaunu. Viņš atgādina to pašu, ko Kristus jau ir mācījis un rādījis ar savu piemēru.  Neesiet lētticīgi! Neticiet uzreiz visam, kas nāk kā kaut kas pilnīgi jauns, apgāzdams visu veco. Ar to bieži tiek aizrautas masas un mēs līdzi tām. Mums saka, ka mēs esot nepareizi ticējuši, vajagot darīt šādi un tad būšot īstās Dieva svētības. Nepievilieties, pārbaudiet garus! Svētais Gars mūs ved atpakaļ pie tā paša vecā, atpakaļ pie ticības centra, atpakaļ pie Kristus. Turēsimies pie tā, ko Viņš mums ir mācījis! Neatkāpsimies ne soli no tā! Neļausimies nekādiem kompromisiem! Pasaules gars mūs uz to mudina un ar varu spiežas mūsu sirdīs un draudzēs.
Lūgsim lai Svētais Gars ieplūst mūsu sirdīs un pārņem mūs. Lai Viņš turpina mums atgādināt par Kristu un neļauj mums novirzīties ceļa, kas ved uz Debesīm. Un vērīgāk ieklausīsimies Atgādinātāja balsī!

Lai Vasarsvētku uguns no jauna mūs aizdedzina spēka pilnai dzīvei un kalpošanai!

Jūsu
māc. Ilmārs Hiršs.
2024. gada Vasarsvētkos.