Published On: 15 decembris, 2023

Pašlaik valstī notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimā pieņemtā un Valsts prezidenta uz diviem mēnešiem apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu. Šis likums paredz ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerību, kas degradē laulību un dabisko ģimenes struktūru.

Šajā sakarībā ir dzirdami pārmetumi baznīcai, ka tā “netur muti” un nestāv klusu. Kādā Latvijas Radio raidījumā izskanēja aicinājums nefinansēt baznīcu. (Nezinu, vai un kā tas šobrīd notiek, bet, vadoties pēc šāda principa, nevajadzētu finansēt arī partijas, kas nedzied valdošās koalīcijas diriģētajā korī.) Arī daži garīdznieki pārmet baznīcai, ka tā izdarot kļūdu un “lienot politikā”.

Runa nebūt nav par “līšanu politikā”. Baznīca taču neaicina balsot “par” vai “pret” kādu partiju, neaicina arī atlaist Saeimu. Es pilnīgi piekrītu, ka baznīcai kā organizācijai nevajadzētu iesaistīties politikā. Tā ir viena netīra padarīšana. Sava virtuve, kurā tiek gatavoti savi ēdieni. Pērkamas partijas un pērkami politiķi, kas gatavi apmest kažoku uz otru pusi, ja tas ir izdevīgi. Baznīcai patiešām politikā nav ko “līst”.

Taču šoreiz runa nav par politiku, bet par sava viedokļa paušanu. Tās demokrātiskā valstī (šaubas gan, vai Latvija vēl tāda ir) ir ikviena, arī baznīcas, tiesības. Ja šajā situācijā, kad plašsaziņas līdzekļi un grāmatas popularizē un ar likumu tiek apstiprinātas lietas, ko Bībele sauc par grēku, kad laikmeta un domāšanas veida gars neatbilst Dieva iedibinātajiem principiem, kad virkne “kristīgo” rietumu pasaules valstu jau likvidējušas tēvu un māti (turpmāk būs “vecāks Nr. 1” un “vecāks Nr. 2”), kad laulības un ģimenes jēdziens un būtība pašos pamatos tiek pārveidoti un, varētu pat teikt, likvidēti, baznīca nepaudīs savu viedokli, kas tad to darīs. Tās nav tikai baznīcas tiesības, bet vistiešākais pienākums: aicināt iestāties par Dieva noteikto kārtību un turēties pie Bībelē izteiktajām vērtībām.

Runa nav arī par to, vai varēs savākt nepieciešamo balsu skaitu. Viss iespējamais, lai tas nenotiktu, jau ir izdarīts: nevar parakstīties internetā, bet tikai atsevišķās vietās, kuru skaits ir stipri ierobežots, parakstīšanās notiek svētku laikā utt. Bet principā arī tas ir mazsvarīgi. Apturēt šo pasaules grēka ceļu (arī kristietības novēršanos no Dieva) baznīca nevarēs. Tā saka Bībele, kura ir kristīgās baznīcas Svētie Raksti un atziņas un prakses augstākā autoritāte un mēraukla.

Kāpēc tad tāds satraukums par to, ka kristieši pauž savu viedokli? Atbilde ir skaidra. Pasaule grib, lai ir pēc iespējas mazāk cilvēku, kuri pasaka, ka Latvijas nākotni nevar balstīt uz rietumu pasaules sludinātajām un praktizētajām surogātvērtībām, bet ir jāturas pie Dieva vērtību skalas, kuri neatbalsta šo jauno laikmeta garu, bet aizstāv laulību un ģimenes tradicionālo modeli. Valdošie nevēlas, lai šādu cilvēku būtu pārāk daudz.

Un tāpēc ir svarīgi, ka baznīca aicina katru kristieti šajā svētku laikā atrast brīdi, lai ar parakstu apliecinātu savu pārliecību. Mūsu balsojums ir ne tikai “pret” konkrētā likuma grozījumiem, bet, kas ir daudz svarīgāk, arī “par” Dieva iedibinātajām vērtībām.

Turēsim augstu sava Kunga Jēzus Kristus karogu arī šajos pseidovērtību laikos!
Svētīgu katram Jēzus piedzimšanas svētku laiku!

© Māc. Ilmārs Hiršs, D. Th.