Published On: marts 30th, 2021

Jēzus Kristus ir augšāmcēlies!
Kapa akmens ir novelts!
Viņš ir dzīvs!

 Jņ 16,33: “Turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!

Pirms gada mēs pat iedomāties nevarējām, ka arī šogad Lieldienas nāksies svinēt attālināti, apstākļos, pie kuriem pamazām jau sākam pierast. Mēs toreiz cerējām, ka jau rudenī viss atkal būs “pa vecam”.
Cilvēkam nevajadzētu tiekties un kārot pēc tā, lai viss būtu “pa vecam”. Kristietim vajadzētu nepārtraukti mainīties tā nemainīgā virzienā, kas ir Jēzus Kristus. Laiki un apstākļi nav Viņu izmainījuši. Viņa krusta uzvaras spēks nav mazinājies. Pie krusta izcīnītā uzvara joprojām ir lielākā, kāda jebkad cilvēces vēsturē ir sasniegta. Bezdibenis starp cilvēku un Dievu ir likvidēts. Sātana un nāves vara ir pārspēta. Mūsu grēki ir piedoti. Lieldienu uzvara nav pazudusi epidēmiju viļņos.
Uzvarēt, tas nozīmē būt stiprākam. Uzvara rāda, kam pieder spēks un vara. Kristus krusts ir ne tikai Viņa nāves, bet arī spēka zīme. Tas rāda, ka
– sātans ir stiprs, bet Dievs ir vēl stiprāks;
– ļaunums ir liels, bet labais ir vēl lielāks;
– nāve ir vara, bet uzvara pieder dzīvībai.
Bet pirms uzvaras bija Lielā Piektdiena. Pasaules vēstures lielākais kauna traips. Cilvēks paceļ roku pret pašu Dievu! Ar neizsakāmu naidu cilvēks uzbrūk dievišķajai pasaulei. Ne tikai ar vārdiem, bet ar pātagu, naglām un āmuru rokās cilvēks metas virsū Dievam!
Kā Dievs uz to atbild? Ar savas mīlestības kulmināciju. Cilvēka ļaunums un Dieva mīlestība nostājas viens otram pretī. Dievs nestāv klusu, Viņš atbild, bet ļaunumam pretī liekot savu mīlestību. Vai mēs varam to aptvert? Dieva ierocis ir mīlestība. Krusta notikums ir vislielāko kontrastu vieta. Šeit sastopas
– vislielākais naids ar vislielāko mīlestību;
– vislielākais soda mērs ar pilnīgu nevainīgumu;
– nāve ar dzīvību;
– elle ar Debesīm;
– pazušana ar pestīšanu;
– visbriesmīgākais ar visbrīnišķīgāko.
Lielā Piektdiena – Jēzus ciešanu un pazemojuma augstākais punkts.
Lieldienas – Dieva mīlestības atklāsmes kalngals.
Ko mēs darām ar šo mīlestību? Kā mēs uz to atbildam? Kaut mēs šajās Lieldienās nepaliktu starp tiem, kas tikai atceras un piemin Jēzus ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos, bet ierauga un satver kaut ko jaunu savās attiecībās ar Kristu. Varbūt kaut ko pazaudētu. Varbūt sāksim mācīties savās attiecībās ļaunuma vietā likt mīlestību, baiļu un satraukuma vietā paļaušanos, konfrontācijas vietā sadraudzību.
Lai mēs šīs Lieldienas aizvadītu nevis kā vērotāji un skatītāji, bet sastaptos ar lielās mīlestības nesēju Jēzus Kristu. Lai mūsu dzīves sāktu liesmot Viņa uzvaras gaismā. Lai mēs kopā ar Kristu krusta ēnā dzīvotu uzvarētāja dzīvi. Pasaulei šodien tas ļoti ir vajadzīgs.
Kad Dievs pasaules pirmsākumos gribēja iznīcināt Sodomas pilsētu tās grēku dēļ, Viņam ir interesanta saruna ar Ābrahāmu, kas lūdz Dievu nesodīt Sodomu. (1Moz 18,26–32) Vai Sodomā būs 50, 45, 40, 30, 20 taisnie? Dievs ir piekāpīgs. Viņš gatavs žēlot un neizpostīt Sodomu pat tad, ja tur būtu tikai 10 taisnie. Tādu nav, un Sodomai ir jāiet bojā. Ābrahāma lūgšanas pēc pilsētas saudzēšanas nemaina situāciju. Dievs meklē taisnos Sodomas pilsētā. Sodomas vietā mēs šodien varētu likt vārdus “pasaule” vai “Latvija”. Situācija ir ļoti nopietna. Vai Dievs atradīs 10 taisnos? Iespējams, ka tie skaitļi, ko Viņš šodien vēlas ieraudzīt, būs citi, bet tas nemaina lietas būtību. Dievs meklē pasaulē/Latvijā taisnos. Mūsu lūgšanas vien var arī nemainīt situāciju. Dievs meklē taisnos. Vai Viņš tos atradīs? Vai mēs būsim to vidū? No tā ir atkarīgs, vai šo pasauli/Latviju Dievs vēl žēlos. Vai nebūtu jābeidz meklēt sliktos ap mums un jāpaskatās, kādi paši esam? Vai esam to vidū, kuru dēļ Dievs būtu gatavs žēlot Latviju?
Jēzus iet uz Golgatu. Vai šoreiz manā sirdī beidzot pilnā skaļumā ieskanēsies tas patiesais Lieldienu akords, ka tas notiek manis dēļ. Es vēl nemaz nebiju piedzimis, bet Jēzus jau cieš manis dēļ. Kāds itāļu priesteris esot nomiris slimnīcā, jo plaušu ventilatoru, ko viņam bija uzdāvinājusi draudze, viņš licis atdot jaunākam pacientam. Jēzus mūsu dēļ izdarījis daudz vairāk. Vai tiešām mēs kā Jēzus mācekļi Ģetzemanes dārzā paliksim vienaldzībā guļot.
Jēzus šodien mūs modina: neguli, esi nomodā, cīnies, uztraucieties, ka tu netiec šķirts no Dieva. Pasaulei šodien tu esi īpaši vajadzīgs, jo tā grimst ne jau epidēmijā, bet grēkā. Dievs meklē taisnos, Tu esi Viņam vajadzīgs, bet kā Kristus uzvaras atjaunoti aizdedzināts. Tad no Viņa nevarēs šķirt neviens pasaules spēks: ne pandēmija, ne lokdauni, ne sātans, ne arī kas cits. Tikai neļausim paši mūsos ienākt pasaulei un ārējiem apstākļiem un aizņemt visu mūsu prātu, jūtas un sirdi, – to vietu, kur būtu jābūt Kristum un Svētajam Garam.

Māc. Ilmārs Hiršs
2021. gada Lieldienās