Published On: 18 aprīlis, 2019

Pavisam drīz Rietumu pasaule svinēs uzvaras svētkus, atzīmējot jau 74. gadadienu kopš Eiropā ir beidzies Otrais pasaules karš. Mēs līdz ar visiem varam pateikties par to Dievam un slavēt Viņu, ka jau vairākas paaudzes Latvijā nav jutušas kara šausmas un ir varējušas dzīvot miera apstākļos.
Bet kristiešiem ir savi, vēl lielākas Uzvaras svētki. Tās ir Lieldienas – Jēzus Kristus Uzvara pār nāvi un grēku, kura īstenojās gandrīz 2 tūkstošus gadus atpakaļ. Par to mums vajadzētu pateikties Dievam daudz vairāk, jo šī Uzvara paver mums katram jaunas dzīves iespēju.
Ja mēs uzmanīgi lasām Jēzus zemes dzīves stāstu, tad redzam, ka nozīmīgākajos brīžos klāt ir bijušas debesu būtnes – eņģeļi. Eņģelis pasludina Marijai un Jāzepam par bērna ieņemšanu (Lk 1,26-38; Mt 1,20-24), Dieva eņģelis pasludina Jēzus piedzimšanu ganiem. Eņģelis ir pie Jēzus Ģetzemanes dārzā Viņa cilvēciskā izmisuma un sāpju kulminācijas brīdī. Kad Jēzus nāves cīņā lūdz Dievu: “Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis kauss iet Man garām,” tad “eņģelis no debesīm parādījās un Viņu stiprināja”. (Lk 22,43)
Arī Lieldienu rītā sievas pie kapa sastapās ar eņģeli. Viņš nebija tur kā pasīvs notikumu vērotājs. Viņš bija aktīvs lielā notikuma dalībnieks. (Mt 28,2-7)
1. Enģelis novēla akmeni no kapa.
2. Viņš pasludināja augšāmcelšanās vēsti
3. Viņš iedrošināja sievas: “Nebīstieties!”
4. Eņģelis norādīja pareizo vietu, kur Jēzu meklēt: “Viņa šeit nav. Ejiet uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsiet.”
Pasaulei šodien ir nepieciešami Dieva enģeļi. Varam jau lūgt un gaidīt, kamēr no Debesīm nonāks pārdabiskas būtnes, bet Dievs mūs katru ir izsūtījis ar Lieldienu eņģeļa uzdevumu. Latvijai Tu esi vajadzīgs kā eņģelis, kas pasludina to vislabāko un visnepieciešamāko vēsti: “Kristus ir augšāmcēlies!”
Tu tāds vari būt. Tev tādam ir jābūt, jo Kristus tevi ar tādu uzdevumu ir izsūtījis.
Esiet kā Lieldienu eņģeļi! Nesiet eņģeļa vēsti pasaulei! Varbūt kāda cilvēka dzīvē tad iespīdēs Lieldienu gaišums un ienāks Lieldienu prieks un gaviles. Kļūstiet par eņģeļiem, kas:
– kādam dzīvē palīdz novelt smago akmeni;
– kādu iedrošina: “Nebīsties!”
– kādam norāda īsto vietu, kur meklēt Jēzu.
To atcerēsimies, kad svinēsim Lieldienas. Priecāsimies par mūsu Kunga augšāmcelšanos un lielo Uzvaru pār grēku un nāvi, bet domāsim arī par savu uzdevumu. Mēs esam un mums ir jābūt Dieva eņģeļiem kādam, kas ir tepat ap mums mūsu ikdienā. Mums ir tā brīnišķīgākā vēsts. Dzīvosim saskaņā ar to un nesīsim to citiem!

Sveicieni visiem Lieldienās!
Kristus patiesi ir augšāmcēlies!

Jūsu Ilmārs Hiršs,
2019. gada Lieldienās