Published On: 14 marts, 2020

Vēl pavisam nesen mums šķita, ka notikumi risinās tālu prom no mums un mūs neskars. Tagad PVO (Pasaules veselības organizācija) ir pasludinājusi Eiropu par Covid-19 pandēmijas epicentru. Mēs tiekam ierauti pašā notikumu virpulī. Un mums rodas bažas, vai mūsu veselības aprūpes sistēma to izturēs, vai tā nesabruks. Vai ministriem un ierēdņiem pietiks prāta un gudrības pieņemt pareizos lēmumus.
Kāds būtu mūsu kā kristiešu uzdevums šajā laikā? Pēdējās dienās nepārtraukti saņemu aicinājumus. No savas bankas, CSDD, degvielas uzpildes stacijas, VID utt. Arī no reliģiskām organizācijām. Tās ir valdības izstrādātās rekomendācijas saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību: ievērot personīgo higiēnu, mazgāt rokas, izmainīt sasveicināšanās veidu, izvairīties no masu pasākumu apmeklēšanas utt. Tas viss, protams, ir ļoti labi un kristiešiem vajadzētu būt piemēram visu šo noteikto drošības pasākumu ievērošanā. Nevajadzētu būt vieglprātīgiem vai pārgalvīgiem, domājot, ka gan jau Dievs mūs sargās. Bet ar roku mazgāšanu kristieša uzdevums šajā ārkārtas situācijā nebūt nav izsmelts.
Kas tad mums būtu jādara? Manuprāt, divas lietas. Vispirms vajadzētu ļoti nopietni domāt, vai Dievs kaut ko negrib mums katram, Eiropai un visai rietumu pasaulei pateikt. Vai tas nav kāds kārtējais brīdinājums mūsu liberālajai kristietībai? Mums vajadzētu saprast un atzīt, ka pasaules kristietības un Dieva attiecībās ārkārtas situācija jau ir sen un krīze tikai padziļinās. Tas, kas notiek tā sauktajās kristīgajās valstīs, resp., rietumu pasaulē, nekādi nevar būt Dievam patīkams. Grēks tiek legalizēts, reklamēts un popularizēts. Varbūt Dievs caur šo ārkārtas situāciju pasaulē grib runāt tieši uz kristiešiem. Un ja arī būtu tā, kā kādi domā, ka Covid-19 ir apzināti radīts vīruss, lai samazinātu pasaules iedzīvotāju skaitu, tad taču tomēr pāri visam stāv Dievs, kas šādu situāciju ir pieļāvis. Vai Dievs mūs ļoti nopietni nebrīdina un neliek izvērtēt savu atziņu un dzīves veidu?
Ja mēs nopietni par to domāsim un Svētā Gara gaismā sevi izvērtēsim, tad noteikti nonāksim līdz atziņai, ka arī mēs neesam bez vainas. Ne tikai pasaule, bet arī mēs. Arī mums vajag Dieva žēlastību. Un tad mēs nonākam pie grēku nožēlas un lūgšanas. Ir skumīgi, ka kristīgas organizācijas aprobežojas tikai ar piesardzības pasākumu vadlīniju paziņošanu un roku mazgāšanu. Izņēmums ir Romas katoļu Baznīcas Latvijā Bīskapu konference, kas līdztekus drošības pasākumu paziņošanai ir 19. martu izsludinājusi par lūgšanu dienu. Bet arī tas var pārvērsties par formālu pasākumu.
Lūgšana. Un nevajag teikt, ka to jau mums jādara vienmēr un tas nav īpaši jāatgādina. Ārkārtas situācijā tiek mobilizēti visi spēki. Arī lūgšanai ir jāiegūst ārkārtas situācijas apmēri un raksturs. Katram dievkalpojumam, katrai kristiešu kopā sanākšanai, katrā kristiešu ģimenē centram ir jābūt lūgšanai. Ne tikai par sevi, bet arī par tiem, kas organizē un pieņem lēmumus, ārstiem, saslimušajiem, tautu, valsti, pasauli u.c. Par to, lai Dievs pasargā un žēlo Latviju.
Lūgšanas. Ārkārtas situācijai pretī kristietis var likt ārkārtas lūgšanas, daudzkārt aktivizētu savu garīgo dzīvi. Mozus aizlūdz par nepaklausīgo Israēla tautu, un Dievs to žēlo. (2Moz 32.nod.) Negaisa laikā liela nozīme ir zibens novadītājiem. Kristiešu lūgšanas varētu būt šis zibens novadītājs. Ne tikai vienu dienu, bet ilgstoši. Ir taču tagad dažādas iespējas. Vai tad nav kāds veids, kā mēs visi, aizmirstot uzskatu atšķirības, varētu vienoties kopējā lielā lūgšanā?
Kungs Dievs, piedod mums!
Kungs Dievs, žēlo mūs!
Kungs Dievs, nenovērs no mums savu vaigu!

Māc. Ilmārs Hiršs
14. marts 2020.