Ilmārs Hiršs, Patiesības Gara spēkā. Svētais Gars mācībā un praksē. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2013. – 267 lpp. ISBN: 978-9934-8095-5-2.

Baznīcas vēsture rāda ļoti lielu uzskatu dažādību izpratnē par Svēto Garu. Šajā jomā ir bijušas viskarstākās diskusijas, piedzīvotas vislielākās šķelšanās un bijusi arī liela maldīšanās. Grāmata “Patiesības Gara spēkā” ir sistemātisks pētījums par šo vienu no svarīgākajiem kristīgās ticības jautājumiem. Grāmatas pirmajā daļā apskatīti tādi jautājumi kā:

  1. Svētā Gara būtība;
  2. Svētā Gara darbība;
  3. Svētā Gara saņemšana;
  4. Svētā Gara kristība;
  5. Svētā Gara pilnums;
  6. Svētā Gara dāvanas;
  7. Grēks pret Svēto Garu;
  8. Svētā Gara darbs indivīdā un draudzē.

Grāmatas otrā daļa veltīta Jaunās Derības pneimatoloģijas apskatam, trešā – vasarsvētku un  harizmātiskām kustībām un to mācības pamatjautājumiem. Pielikumā dots ieskats Svētā Gara izpratnē islāmā.