Ilmārs Hiršs, Pārdomu labirintos. Rakstu krājums 2. Lasītais un saprastais. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2015. – 368 lpp. ISBN: 978-9934-8095-7-6.

Vai prāta un apziņas atslēgšana ar mantras un austrumu meditācijas tehnikas palīdzību, iedziļināšanās sevī un Dieva meklēšana savas būtības dziļumos ir īstais ceļš patiesai spēka pilnai dzīvei ar Kristu?

Vai mums nav nepieciešama pamatīga lūgšanu dzīves revīzija?

Vai kristietī var iemiesoties dēmoni?

Kas Toma evaņģēlijā ir tik nepareizs, ka to nevarēja iekļaut kanoniskajos rakstos?

Vai Kumrana ir kristietības šūpulis?

Grāmatā tiek meklētas atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem.