Māls veidotāja rokās

Ilmārs Hiršs, Māls Veidotāja rokās. Pārdomas par izredzētības mācību. – Rīga: SIA Libri Style, 2019 – 351 lpp. ISBN 978–9934–8838–0–4

Dievs, vai tiešām Tu kādus no mums esi izveidojis pazudināšanai? Vai tāds ir bijis Tavs iepriekšējais nodoms jau pirms pasaules radīšanas? Vai cilvēks nav ierobežots savā izvēlē pieņemt vai noraidīt Kristus upuri, ja Dievs jau iepriekš visu ir noteicis un zina? Cik brīva ir cilvēka griba mūžīgās dzīvības jautājumos?
Par šiem un vēl citiem izredzētības mācības grūtajiem jautājumiem domāju savā jaunākajā grāmatā.

Grāmatu var iegādāties kristīgās literatūras veikalā “Amnis” Rīgā, Lāčplēša ielā 37.