Ilmars Hiršs, Ein Volk aus Juden und Heiden. Der ekklesiologische Beitrag des Ersten Petrusbriefes zum christlich – jüdischen Gespräch. Münster: Institutum Judaicum Delitzschianum der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, LIT Verlag, 2003, 202 S. – (Münsteraner Judaistische Studien, 15). ISBN 3-8258-6618-1.

Monogrāfija ir autora promocijas darbs teoloģijas doktora grāda iegūšanai. Tas ir apjomīgs 1. Pētera vēstules eklesioloģijas pētījums, kas parāda savdabīgu autora izpratni par jūdu un nejūdu kristiešu attiecībām 1. gadsimta draudzē. Tas ir nozīmīgi un aktuāli arī šodienas kristiešu un jūdu dialoga kontekstā.