Dieva Dēls cilvēku rokās

Ilmārs Hiršs, Dieva Dēls cilvēku rokās. Pārdomas par mūsdienu kristietību. – Rīga: SIA Libri Style, 2020 – 365 lpp. ISBN 978–9934–8838–6–6

Kāda ir rietumu pasaules kristietība mūsdienu postmodernisma laikā?
Vai gadsimtu gaitā Bībeles Jēzus Kristus nav apaudzis ar neskaitāmām dogmām, likumiem, baznīcas hierarhisko struktūru, bagātību un krāšņām liturģisko rituālu formām?
Vai neesam atšķaidījuši kristietību liberālisma, demokrātijas un cilvēktiesību “mērci”?
Vai ir kaut kas nemainīgs, ko kristietība nekādā ziņā nedrīkstētu pazaudēt?
Vai mans templis atbilst Lielā Arhitekta Bībelē iezīmētajam projektam? Vai nebūvējam savus garīgos tempļus greizi un nekļūstam par viltus praviešiem savai tautai?
Uz šiem uz vēl citiem jautājumiem autors meklē atbildes savā jaunākajā grāmatā.

Grāmatu var iegādāties kristīgās literatūras veikalā “Amnis” Rīgā, Lāčplēša ielā 37.