Kam mēs ticam?

R. Iņķis

Jēkaba vēstule (Pārdomu pieraksti)

Andrejs Ceruks

Didahē jeb divpadsmit apustuļu mācība

Ilmārs Hiršs

Lūgšana kā noslēpums

Ilmārs Hiršs

Reliģisko terminu vārdnīca

Ilmārs Hiršs