List

                Pavisam drīz Rietumu pasaule svinēs uzvaras svētkus, atzīmējot jau 74. gadadienu kopš Eiropā ir beidzies Otrais pasaules karš. Mēs līdz ar visiem varam pateikties par to Dievam un slavēt Viņu, ka jau vairākas paaudzes Latvijā nav jutušas kara šausmas un ir varējušas dzīvot miera apstākļos.
                Bet kristiešiem ir savi, vēl lielākas Uzvaras svētki. Tās ir Lieldienas – Jēzus Kristus Uzvara pār nāvi un grēku, kura īstenojās gandrīz 2 tūkstošus gadus atpakaļ. Par to mums vajadzētu pateikties Dievam daudz vairāk, jo šī Uzvara paver mums katram jaunas dzīves iespēju.
                Ja mēs uzmanīgi lasām Jēzus zemes dzīves stāstu, tad redzam, ka nozīmīgākajos brīžos klāt ir bijušas debesu būtnes – eņģeļi. Eņģelis pasludina Marijai un Jāzepam par bērna ieņemšanu (Lk 1,26-38; Mt 1,20-24), Dieva eņģelis pasludina Jēzus piedzimšanu ganiem. Eņģelis ir pie Jēzus Ģetzemanes dārzā Viņa cilvēciskā izmisuma un sāpju kulminācijas brīdī. Kad Jēzus nāves cīņā lūdz Dievu: “Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis kauss iet Man garām,” tad “eņģelis no debesīm parādījās un Viņu stiprināja”. (Lk 22,43)
                Arī Lieldienu rītā sievas pie kapa sastapās ar eņģeli. Viņš nebija tur kā pasīvs notikumu vērotājs. Viņš bija aktīvs lielā notikuma dalībnieks. (Mt 28,2-7)
                1. Enģelis novēla akmeni no kapa.
                2. Viņš pasludināja augšāmcelšanās vēsti
                3. Viņš iedrošināja sievas: “Nebīstieties!”
                4. Eņģelis norādīja pareizo vietu, kur Jēzu meklēt: “Viņa šeit nav. Ejiet uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsiet.”
                Pasaulei šodien ir nepieciešami Dieva enģeļi. Varam jau lūgt un gaidīt, kamēr no Debesīm nonāks pārdabiskas būtnes, bet Dievs mūs katru ir izsūtījis ar Lieldienu eņģeļa uzdevumu. Latvijai Tu esi vajadzīgs kā eņģelis, kas pasludina to vislabāko un visnepieciešamāko vēsti: “Kristus ir augšāmcēlies!”
Tu tāds vari būt. Tev tādam ir jābūt, jo Kristus tevi ar tādu uzdevumu ir izsūtījis.
                Esiet kā Lieldienu eņģeļi! Nesiet eņģeļa vēsti pasaulei! Varbūt kāda cilvēka dzīvē tad iespīdēs Lieldienu gaišums un ienāks Lieldienu prieks un gaviles. Kļūstiet par eņģeļiem, kas:
                – kādam dzīvē palīdz novelt smago akmeni;
                – kādu iedrošina: “Nebīsties!”
                – kādam norāda īsto vietu, kur meklēt Jēzu.
                To atcerēsimies, kad svinēsim Lieldienas. Priecāsimies par mūsu Kunga augšāmcelšanos un lielo Uzvaru pār grēku un nāvi, bet domāsim arī par savu uzdevumu. Mēs esam un mums ir jābūt Dieva eņģeļiem kādam, kas ir tepat ap mums mūsu ikdienā. Mums ir tā brīnišķīgākā vēsts. Dzīvosim saskaņā ar to un nesīsim to citiem!

Sveicieni visiem Lieldienās!
Kristus patiesi ir augšāmcēlies!

 

Jūsu Ilmārs Hiršs,
2019. gada Lieldienās

  Posts

1 2 3
October 14th, 2021

Uzstājies laikā un nelaikā

                                        Ef 6,10: “Topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.”             Trīs lietas vēlos šajā rītā mums […]

May 21st, 2021

Vasarsvētku uguns

                Ef 5,18: „Topiet Gara pilni!”                  Vasarassvētki – pirmā grandiozā Svētā Gara manifestācija šajā pasaulē. Mums elpa aizraujas, kad […]

March 30th, 2021

Krusta uzvaras spēks

Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Kapa akmens ir novelts! Viņš ir dzīvs!     Jņ 16,33: “Turiet drošu prātu, Es pasauli esmu […]

December 22nd, 2020

Jaunais laikmets

Lk 2,25: “Sīmeans bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla iepriecināšanu, un Svētais Gars bija viņā.”                 Tāpat kā pie […]

April 11th, 2020

Neparastās Lieldienas

Mani mīļie ticības ceļabiedri! Kapa akmens ir novelts! Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Viņš ir dzīvs!                 Mēs jau gandrīz mēnesi […]

March 14th, 2020

Covid-19 un kristietis

Vēl pavisam nesen mums šķita, ka notikumi risinās tālu prom no mums un mūs neskars. Tagad PVO (Pasaules veselības organizācija) […]

December 23rd, 2019

Ir atspīdējusi žēlastība

            Tit 2,11-13: “Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai,  atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām […]

May 17th, 2019

PALDIES !

Vispirms paldies bīskapam un LBDS padomei par manu nomināciju Valsts apbalvojuma piešķiršanai. Tāpat visiem, kas rakstījāt rekomendācijas un gatavojāt dokumentus […]

April 18th, 2019

Esiet kā eņģeļi!

                Pavisam drīz Rietumu pasaule svinēs uzvaras svētkus, atzīmējot jau 74. gadadienu kopš […]

February 17th, 2019

Bet Pāvils nokratīja čūsku ugunī

                 Es saprotu, ka tad, kad jūs izdzirdat par manām kārtējām saslimšanām, tas jūs daudz vairs nepārsteidz. Pēdējā laikā […]