List

Sveicu jūs visus Teoloģijas semināra 25 gadu jubilejā!

Kad es šodien domāju par Teoloģijas semināru, tad sirdī ir divējādas jūtas. No vienas puses ir prieks un pateicība, no otras – skumjas. Tieši bīskapa Jāņa Eisāna aicinājums atjaunot pirmskara Garīgā semināra darbu bija iemesls tam, ka es 1990. gadā atstāju labi apmaksātu laicīgo darbu un satvēru šo brīnišķīgo neatkarības laika dāvāto iespēju. 1922. gadā dibinātais Garīgais seminārs ar tā direktoriem mācītājiem  J.A.Freiju, Dr. teol. h.c. (1863–1950) un vēlāk – mag. hist. J. Rīsu (1883–1953) vienmēr manu acu priekšā ir bijis kā  baptistu darba garīgais centrs un kalngals. Semināru tā pastāvēšanas laikā ir absolvējuši  53 audzēkņi, to vidū tādi ievērojami baptistu mācītāji kā K.Biķis, R. Ekšteins, P.Pelčers, F.Čukurs, J.Inkenass, A.Klaupiks, A.Šverns, P.Egle, A.Vasks, V.Dzelmītis, A.Ceruks, Ž.Ludviks, A.Pētersons u.c. Garīgā semināra darbu 1940. gadā izbeidz padomju okupācija. Bet, pateicoties tieši Garīgā semināra absolventu darbam, baptistu draudzes Latvijā varēja iziet cauri grūtajiem padomju laikiem. Turpināt šo darbu bija liels gods un izaicinājums. Bet, pirmkārt, tā bija liela Dieva dota žēlastība un iespēja, ko Viņš mums piešķīra caur Latvijas Republikas neatkarību. Tā mēs to toreiz visi izjutām un sapratām.

Atmiņā nāk 1991. gada 31. janvāris, kad Rīgā, Mārupes ielā 16, kur toreiz vēl saimniekoja Latvijas Televīzija, dažās telpās mēs sākām Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģiskā semināra (vēlāk nosaukums tiek mainīts uz Teoloģijas seminārs) darbu. Acu priekšā kā kaleidoskopā nostājas viena aina pēc otras. Kā mēs abi kopā ar dzīvesbiedri Ausmu krāsojām, veidojām, iekārtojām, stiepām mēbeles un meklējām grāmatas un darījām daudz ko citu. Pirmie biklie soļi mācību programmu veidošanā.  Visi kopā mācījāmies no kļūdām, priecājāmies par panākumiem.

Pirmais izlaidums 1994. gadā, kad  semināru absolvē 8 dienas un 8 neklātienes nodaļas audzēkņi, t.sk. tagadējais LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, māc. Pēteris Eisāns un māc. Mārtiņš Balodis. No vēlākām grupām viņiem pievienojušies bīskapa vietnieks Kaspars Šterns un māc. Oļegs Jermolājevs kopā ar semināra pasniedzējiem šodien veido vairāk nekā pusi no LBDS padomes!

Manas mīļās meitenes – 1993. gadā tiek izveidota 2-gadīga Reliģiskās audzināšanas grupa, kuru 1995. gadā absolvē 11 audzēknes.

  1. – lielo pārmaiņu gads. Beidzot tiek sasniegts sens mērķis un Teoloģijas seminārs pārtop par Kristīgās Vadības koledžu (KVK), kļūstot par akreditētu pirmā līmeņa augstākās izglītības mācību iestādi. Pēc 15 gadiem aizeju no semināra direktora amata, un darbu turpina Oļegs Jermolājevs.

Šodien KVK ir beztermiņa akreditācija, divas mācību programmas: „Sociālās palīdzības organizēšana” un „Pastorālais darbs”. Daudz varētu atcerēties. Pavisam Teoloģijas semināru dažādās apmācību programmās ir absolvējuši ap 120 audzēkņu, KVK – vairāk nekā 150.

Caur atmiņu zibšņiem esmu nonācis pie šodienas. Skumjas? Jā, sirds smeldz un ir skumji apzināties, ka darbs, kuram esmu veltījis tik lielu savas dzīves daļu un enerģiju, kuru man uzticēja un ilgu laiku arī atbalstīja, vēstures vērtējumā ir izrādījies nevajadzīgs.  Ir ļoti žēl, ka mūsu pašu neizdarības, nevēlēšanās vai citu svarīgāku prioritāšu dēļ tagad, acīmredzot, Seminārs tiek likvidēts. Varbūt tam ir objektīvi iemesli: postmodernisma laiks, izmainījusies pasaule, pragmatisms, citi apstākļi, ko es nespēju saskatīt. Varbūt vēsture to kādreiz izvērtēs. Bet ir ļoti iespējams, ka arī šāds izvērtējums nevienam nebūs vajadzīgs. Katrā ziņā bija redzams, ka pēdējā gada laikā, kad problēmas finansu jomā, ārzemju studentu skaita samazināšanās dēļ, arvien vairāk pieauga, KVK nevienu īpaši neinteresēja. Acis un sirdis nedega. Vairs neizjutām kā 1991. gadā to par savu vajadzību un Dieva dotu iespēju.

Bet lai paliek skumjais. Šodien mana pateicība Dievam par šo svētīto laiku, pateicība jums visiem, ar kuriem kopā varējām mācīties un viens otru iepazīt. Paldies tiem, kas atbalstījāt, lūdzāt un bijāt klāt savās domās ar laba vēlējumiem Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģijas semināra (vēlāk: Kristīgās Vadības koledžas) darbā.

Mani mīļie „cālīši”!  Atcerieties, ka garīgajām zināšanām ir tikai viens mērķis: tām ir jāved cilvēku tuvāk Dievam. Daudz esmu šajos laikos dzirdējis par „dziļumā iešanu”, saprotot ar to zināšanu apguvi par Dievu un padziļinātas Bībeles studijas. Ar to vien ir par maz. Intelekts vēl nav gudrība. Gudrība ir tajā, kā mēs intelektu pielietojam, izmantojam zināšanas. Turieties pie Dieva, tuvāk pie Viņa ne tikai ar savu prātu, bet sirdi un visu būtni.

To novēlu jums visiem jubilejā un aizvēršanā.

  Posts

1 2
June 22nd, 2018

Pārsteigums un šoks

Šajā nedēļā Latviju pāršalca ziņa par mūsu savienības bijušā bīskapa Pētera Sproģa pēkšņo un negaidīto iesaistīšanos politikā un vēl vairāk […]

March 1st, 2018

Viena diena ratiņkrēslā jeb Dieva brīnumdarbi

               Vai jūs esat kādreiz aizvēruši acis un iedomājušies, ka tāda ir akla cilvēka ikdiena? Un tad mēs varam tikai […]

December 22nd, 2017

Meklētāji

Mt 2,2: „Kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš?                          Ar Jēzus piedzimšanu saistās stāsts par meklēšanu. Ja mēs meklēšanu saprotam mazliet […]

October 15th, 2017

Bet Dievs… jeb cilvēka dzīves ceļš

Ap 26,22: „Bet Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es še stāvu kā liecinieks maziem un lieliem.”                 Šajā […]

July 12th, 2017

Vecs un vecmodīgs

               To, ka esmu vecs, zināju jau krietni sen un itin labi biju iemācījies ar to sadzīvot, bet, ka vecmodīgs, […]

April 11th, 2017

Kristus augšāmcelšanās kā reformācija

               Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! Simtiem tūkstošu cilvēku Lieldienās izsaka šos […]

February 22nd, 2017

Ko darīt ar „nepareizajiem” uzskatiem?

               Uzreiz pateikšu, ka daudz apspriesto un lielas vētras izraisījušo māc. Jura Rubeņa grāmatu „Viņa un viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss” […]

November 21st, 2016

Garīgā reformācija. Nepieciešamība.

Vienmēr visos laikos vecie ir teikuši: “Kad mēs augām, tad gan viss bija savādāk.” Debesis bija zilākas un bērni paklausīgāki. […]

August 5th, 2016

Jēzus rokās

Dievs, es meklēju kādu roku, kas mani turētu un iedrošinātu, kas mani nomierinātu un aizsargātu. Man vajadzīga roka, kas mani […]

May 15th, 2016

Kristus sveiciens man Vasarsvētkos

Manas bērnības Vasarsvētku atmiņas saistās ar divām lietām – ar meijām, kas greznoja mūsu istabu un dievnamu un ar brīnumainām […]