16.faceb.

Laikā, kad arvien lielāku nozīmi iegūst komunikācija un ātra informācijas ieguves, glabāšanas un izplatīšanas iespēja, beidzot arī es esmu saņēmies un izveidojis savu interneta mājas lapu. Paldies manam bijušajam studentam un draugam Sandrim Skaidrajam, kurš mani uz to iedrošināja un paveica arī visu tehnisko darbu. Divas vēlmes mani pamudināja spert šo soli:

 • pastāstīt vairāk par sevi;
 • dalīties ar sava garā mūžā laikā sakrātajām zināšanām un pieredzi cerībā, ka kāds varbūt tajās atradīs kaut ko savam darbam un kalpošanai noderīgu.

Iespēju robežās regulāri strādāšu pie materiālu papildināšanas un atjaunošanas. Būšu priecīgs saņemt jūsu vērtējumus un ieteikumus.

Paldies, ka esat šajā lapā ieskatījušies. Gribu censties, lai arī turpmāk jūs to darītu regulāri un ar prieku.

 

 

        Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs. 
                                                         Lk 2,10-11

 

                        

Info:
– 

Jaunākais:
 Meklētāji; sadaļā Pārdomas
– Dieva plaukstās iezīmēts;
sadaļā Grāmatas.
– P. Lauberts, Dieva roka manā dzīvē;  sadaļā Materiāli / Vēsture.
– A. Baštiks, Latvijas baptistu baznīcas darbība no 1944. līdz 1990. gadam. Maģistra darbs 1999; sadaļā
 Materiāli / Vēsture.
– R. Iņķis, Kam mēs ticam? Rīga 1933; sadaļā Materiāli / Mācību materiāli.
– Brošūra Baptisti Latvijā. Vakar, šodien, rīt; sadaļā Grāmatas.

 • Izglītība
  Izglītība

  • 1998–2003 Tartu universitāte (Igaunija) sadarbībā ar LU un Minsteres universitāti (Vācija); Teoloģijas doktors
  • 1993–1996 Latvijas Universitāte; Teoloģijas maģistrs
  • 1990–1993 Vupertāles teoloģiskais seminārs (Vācija); Teoloģijas bakalaurs
  • 1992–1993 Vupertāles teoloģiskā augstskola (Vācija); Teoloģijas studijas
  • 1970–1977 Rīgas Politehniskais institūts (tag. Rīgas Tehniskā universitāte); inženieris – elektromehāniķis
  • 1997 Floridas EDMI institūts (ASV), Sertifikāts mārketingā.

 • Publikācijas
  Vairāk nekā 100 publikāciju Latvijas, ASV, Brazīlijas, Čehijas un Vācijas izdevumos. Daļa publikāciju:

  • Hiršs, I., Debesis ir visur. Rīga 2012.
  • LKrA Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 137.-152. lpp.    Reliģiski zinātnisks žurnāls Terra Mariana (Journal of Theology, Philosophy and Religious Sciences) 2010, Nr. 2 (43) – 61.–67. lpp. Laterāna Pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākās reliģijas zinātņu institūta izdevums.
  • Journal of European Baptist Studies, Vol. II, No. 2, 2002, p. 23–28.
  • Rakstu krājums Facta et verba. KVK 2009., 2010., 2012.
  • Žurn. „Ceļš”; teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums, Nr. 54, 2002, 155–168. lpp.
  • Bībele: raksti, teksts, kultūrvide. 3. laidiens. Latvijas Bībeles biedrība 2005, 7–20. lpp.
  • Izdevuma „Latvijas enciklopēdija” (Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība 2002–2009) I–V sējuma sadaļas „Reliģija un filozofija” konsultants; 98 šķirkļu autors (4. sēj., 2007; 5. sēj., 2009).
  • Sarakstījis 7 grāmatas – sk. GRĀMATAS.

 • Darbība pašlaik
  Darbība pašlaik

  • Latvijas Kristīgās akadēmijas profesors Bībeles teoloģijā (no 2006);
  • Kristīgās Vadības koledžas docents, zinātniskā darba vadītājs (no 2005);
  • Baltijas Pastorālā institūta pasniedzējs (no 2008);
  • LBDS mācītājs (no 1991);
  • LBDS Padomes loceklis (no 2012);
  • LBDS Garīdznieku brālības kolēģijas loceklis (no 2011);
  • LBDS bīskapa Teoloģijas komisijas vadītājs (no 2011).